โทมะ http://copperas.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=08-06-2010&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=08-06-2010&group=2&gblog=18 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงนี้ที่ 1 ในใจผมเรย..ยย ผมเจอคนๆ นี้แล้ว..วว ^^;‏]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=08-06-2010&group=2&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=08-06-2010&group=2&gblog=18 Tue, 08 Jun 2010 16:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-06-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-06-2010&group=2&gblog=17 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ชี้เต้อหว่ออ้ายหนี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-06-2010&group=2&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-06-2010&group=2&gblog=17 Thu, 03 Jun 2010 22:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-06-2010&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-06-2010&group=2&gblog=16 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[พรหมลิขิต = โอกาส + ความพยายามที่มากพอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-06-2010&group=2&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-06-2010&group=2&gblog=16 Wed, 02 Jun 2010 22:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=01-06-2010&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=01-06-2010&group=2&gblog=15 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่ขอเพียงใจเรานั้น..มีกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=01-06-2010&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=01-06-2010&group=2&gblog=15 Tue, 01 Jun 2010 21:10:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=31-05-2010&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=31-05-2010&group=2&gblog=14 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[2 ความรู้สึกในวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=31-05-2010&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=31-05-2010&group=2&gblog=14 Mon, 31 May 2010 23:14:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-05-2010&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-05-2010&group=2&gblog=13 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่เพียงได้รู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-05-2010&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-05-2010&group=2&gblog=13 Sat, 29 May 2010 22:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-05-2010&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-05-2010&group=2&gblog=12 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ไว้ค่อยใส่นะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-05-2010&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-05-2010&group=2&gblog=12 Sat, 29 May 2010 0:00:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=05-09-2008&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=05-09-2008&group=2&gblog=11 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องปนดนตรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=05-09-2008&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=05-09-2008&group=2&gblog=11 Fri, 05 Sep 2008 20:28:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=13-11-2007&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=13-11-2007&group=2&gblog=10 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับไปเป็นคนเมื่อวันก่อน..นน นู้น..นน [นานมากละ]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=13-11-2007&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=13-11-2007&group=2&gblog=10 Tue, 13 Nov 2007 17:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=30-09-2008&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=30-09-2008&group=1&gblog=41 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[มีเพลงเพลงนึงที่เคยร้องให้เธอฟัง แต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่า..รักคุณเข้าอีกแล้ว ^^;]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=30-09-2008&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=30-09-2008&group=1&gblog=41 Tue, 30 Sep 2008 20:31:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-05-2008&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-05-2008&group=1&gblog=40 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทร์ยังเต็มดวง..งง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-05-2008&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-05-2008&group=1&gblog=40 Sat, 24 May 2008 15:03:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=17-05-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=17-05-2008&group=1&gblog=39 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[等待着你 เติ่ง ไต้ เจอะ หนี่ (Waiting for you)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=17-05-2008&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=17-05-2008&group=1&gblog=39 Sat, 17 May 2008 10:07:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=10-05-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=10-05-2008&group=1&gblog=38 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วยเมมไว้ เมมไว้ทีเถอะ..ให้ชื่อเบอร์ของฉันว่าคิดถึงเธอ ^^;]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=10-05-2008&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=10-05-2008&group=1&gblog=38 Sat, 10 May 2008 21:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-04-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-04-2008&group=1&gblog=37 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกว่าอย่าน่ารัก ก็เชื่อกันหน่อยเถอะคับ..บบ ^^; ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-04-2008&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-04-2008&group=1&gblog=37 Tue, 15 Apr 2008 21:34:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=07-04-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=07-04-2008&group=1&gblog=36 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนอันเป็นนิรันดร์ กับพระจันทร์ที่หายไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=07-04-2008&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=07-04-2008&group=1&gblog=36 Mon, 07 Apr 2008 2:55:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=23-03-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=23-03-2008&group=1&gblog=35 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อเวลาที่สองเราห่างกันไปนั้น อยากให้เธอยังรู้สึกว่ามีฉัน ใกล้ๆเธอ 'เก็บมันเอาไว้ โทมะ Feat.Music']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=23-03-2008&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=23-03-2008&group=1&gblog=35 Sun, 23 Mar 2008 23:35:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-02-2008&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-02-2008&group=1&gblog=34 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อวันนี้ที่เราอยู่ไกลกัน คงทำได้แค่ส่งหัวใจ -- ฝากให้เธอช่วยดูแล ^^;]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-02-2008&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-02-2008&group=1&gblog=34 Sun, 24 Feb 2008 14:40:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-02-2008&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-02-2008&group=1&gblog=33 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[คืนนั้น เราไม่ได้รักกัน? แต่ผมรักคุณนะ -- ^^']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-02-2008&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-02-2008&group=1&gblog=33 Tue, 19 Feb 2008 14:43:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-02-2008&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-02-2008&group=1&gblog=32 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[เหมือนเธอมาเป็นทุกอย่าง..งง เหมือนรางวัลที่ยิ่งใหญ่ ที่ฉันควรภูมิใจที่ได้พบได้รักเธอ..ออ เอิ๊กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-02-2008&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-02-2008&group=1&gblog=32 Fri, 15 Feb 2008 14:45:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=11-02-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=11-02-2008&group=1&gblog=31 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้เราได้ฟังเสียงอีกหัวใจที่หายไป "หัวใจที่หายไป By...โทมะ Feat.Music Of The Night"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=11-02-2008&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=11-02-2008&group=1&gblog=31 Mon, 11 Feb 2008 14:47:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=10-02-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=10-02-2008&group=1&gblog=30 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลมโชยเอื่อย..ยย รักเธอจนเหนื่อย..ยย หัวใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=10-02-2008&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=10-02-2008&group=1&gblog=30 Sun, 10 Feb 2008 14:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=06-02-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=06-02-2008&group=1&gblog=29 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพเธอไม่เคยลบเลือนแม้มันจะผ่านไปนานเท่าไหร่ -- เพราะเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=06-02-2008&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=06-02-2008&group=1&gblog=29 Wed, 06 Feb 2008 14:51:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=04-02-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=04-02-2008&group=1&gblog=28 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[รบกวนหน่อยนะคับ..บบ ฝากบอกทีว่าผมคิดถึง..งง เอิ๊กๆ --> ฝากบอกเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=04-02-2008&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=04-02-2008&group=1&gblog=28 Mon, 04 Feb 2008 14:52:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-02-2008&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-02-2008&group=1&gblog=27 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[มีอะไรใหม่ๆ รอไว้อยู่ในนี้คับ..บบ คลิ๊กเรยน่อ..ออ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-02-2008&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-02-2008&group=1&gblog=27 Sat, 02 Feb 2008 14:54:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=01-02-2008&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=01-02-2008&group=1&gblog=26 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบ Tag -- พร้อมคำถาม..มม --> ถ้ามีคนหนึ่ง..มาขอรักเธอ..จะยอมไหม?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=01-02-2008&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=01-02-2008&group=1&gblog=26 Fri, 01 Feb 2008 14:56:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=31-01-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=31-01-2008&group=1&gblog=25 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[รักแท้ในคืนหลอกลวง -- ร้องซะหลงเชียวล่ะ เอิ๊กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=31-01-2008&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=31-01-2008&group=1&gblog=25 Thu, 31 Jan 2008 14:58:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-01-2008&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-01-2008&group=1&gblog=24 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อคนบนฟ้ากำหนดให้เราพบกัน คนอย่างฉันก็ทำได้แค่รัก -- คำเก่งของฉัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-01-2008&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-01-2008&group=1&gblog=24 Mon, 28 Jan 2008 14:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=26-01-2008&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=26-01-2008&group=1&gblog=23 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็ยังห่วงว่ารักจริง อาจจะแพ้ใกล้ชิดกัน -- ภาวนา /|\ สาธุ..^^']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=26-01-2008&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=26-01-2008&group=1&gblog=23 Sat, 26 Jan 2008 15:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-01-2008&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-01-2008&group=1&gblog=22 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[หวั่นใจสักวันเธอต้องกลับไป..ถ้าจากพรากกันฉันก็คงขาดใจ --> "คนละภพ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-01-2008&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-01-2008&group=1&gblog=22 Sat, 19 Jan 2008 15:02:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=14-01-2008&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=14-01-2008&group=1&gblog=21 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ลิงลงเราเลยลงมั่ง..เกิดมาเป็นตั๊ดสู้ฟุ๊ด เอิ๊กๆ -- เอามาสู้กะลิง..งง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=14-01-2008&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=14-01-2008&group=1&gblog=21 Mon, 14 Jan 2008 15:03:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=1&gblog=20 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[จะขอเป็นคนที่รักเธอ ยิ่งกว่าคนไหนไหน --> คนสุดท้าย คับ..บบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=1&gblog=20 Sat, 12 Jan 2008 15:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-12-2007&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-12-2007&group=1&gblog=19 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลง "เปลี่ยน" กับอะไรๆ ที่เปลี่ยนไป..^^']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-12-2007&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-12-2007&group=1&gblog=19 Sat, 15 Dec 2007 15:07:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-11-2007&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-11-2007&group=1&gblog=18 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[แอบมาทิ้งเพลง "เธอคนเดียว" ไว้ ก่อนไปเที่ยว..วว เอิ๊กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-11-2007&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=24-11-2007&group=1&gblog=18 Sat, 24 Nov 2007 15:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=17-11-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=17-11-2007&group=1&gblog=17 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเป็นว่ารักกันก็พอ [หลอกว่ารัก]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=17-11-2007&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=17-11-2007&group=1&gblog=17 Sat, 17 Nov 2007 15:10:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-11-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-11-2007&group=1&gblog=16 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[Tong Hua ^^; เอิ๊กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-11-2007&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-11-2007&group=1&gblog=16 Sat, 03 Nov 2007 20:24:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-10-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-10-2007&group=1&gblog=15 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[เอา Demo เพลง ผิดคนหรือเปล่า ของไอซ์ ไปลง Digital Playzone]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-10-2007&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-10-2007&group=1&gblog=15 Sun, 28 Oct 2007 13:01:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=25-10-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=25-10-2007&group=1&gblog=14 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเสียแดน..เอ้ย..คนเสียแฟน เพลงประกอบแดนบีมแยกวงอ่ะคับ ^^;]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=25-10-2007&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=25-10-2007&group=1&gblog=14 Thu, 25 Oct 2007 12:59:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=22-10-2007&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=22-10-2007&group=1&gblog=13 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[เพิ่งเข้าใจ ^^; ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=22-10-2007&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=22-10-2007&group=1&gblog=13 Mon, 22 Oct 2007 12:58:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-10-2007&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-10-2007&group=1&gblog=12 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ดใบหนึ่ง ไม่ถึง..ซะที ^^;]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-10-2007&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=19-10-2007&group=1&gblog=12 Fri, 19 Oct 2007 12:56:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=13-10-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=13-10-2007&group=1&gblog=11 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ผิดคนหรือเปล่า ^^? -- DeMo']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=13-10-2007&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=13-10-2007&group=1&gblog=11 Sat, 13 Oct 2007 12:55:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=06-10-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=06-10-2007&group=1&gblog=10 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[มั่กมาก [จังหวะสนุกเพลงแรกใน blog] มันมีที่มา ^^; เอิ๊กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=06-10-2007&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=06-10-2007&group=1&gblog=10 Sat, 06 Oct 2007 12:53:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-05-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-05-2008&group=3&gblog=3 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[โสด โครงการ 2 Inspire by noted (Part V)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-05-2008&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=03-05-2008&group=3&gblog=3 Sat, 03 May 2008 12:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=3&gblog=2 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[The Living Room by DJ Bryan -- Home ^^']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=3&gblog=2 Sat, 12 Jan 2008 14:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=3&gblog=1 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[Mod007 -- ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=12-01-2008&group=3&gblog=1 Sat, 12 Jan 2008 13:01:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=11-11-2007&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=11-11-2007&group=2&gblog=8 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[คริตส์มาส ป่วย เพลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=11-11-2007&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=11-11-2007&group=2&gblog=8 Sun, 11 Nov 2007 12:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-10-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-10-2007&group=2&gblog=1 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึก กับ ผูกพัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-10-2007&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=15-10-2007&group=2&gblog=1 Mon, 15 Oct 2007 21:10:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=27-09-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=27-09-2007&group=1&gblog=9 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาว..กับก้อนหิน [ละเมอ] - - เอิ๊กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=27-09-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=27-09-2007&group=1&gblog=9 Thu, 27 Sep 2007 12:49:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=23-09-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=23-09-2007&group=1&gblog=8 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[สักวันนึงฉันคง ได้ไปเจอเธอตรงที่ฟ้าไกล ฉัน "สัญญา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=23-09-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=23-09-2007&group=1&gblog=8 Sun, 23 Sep 2007 12:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=18-09-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=18-09-2007&group=1&gblog=7 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[รักไม่มีกฏเกณฑ์ เวอร์ชั่น พยายามอิน..นน เหอๆ ^^;]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=18-09-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=18-09-2007&group=1&gblog=7 Tue, 18 Sep 2007 12:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=09-09-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=09-09-2007&group=1&gblog=6 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็มัน "น้อยใจ" .. มีฉันไว้ทำไมกัน?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=09-09-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=09-09-2007&group=1&gblog=6 Sun, 09 Sep 2007 12:43:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-09-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-09-2007&group=1&gblog=5 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ให้หมดใจเลยละกัน..นน "คือฉันรักเธอ" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-09-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=02-09-2007&group=1&gblog=5 Sun, 02 Sep 2007 12:39:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=26-08-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=26-08-2007&group=1&gblog=4 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA["รักเธอคนเดียว"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=26-08-2007&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=26-08-2007&group=1&gblog=4 Sun, 26 Aug 2007 12:38:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=18-08-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=18-08-2007&group=1&gblog=3 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนสนิท ^^' คิดไม่ซื่อ [ซะนี่]]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=18-08-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=18-08-2007&group=1&gblog=3 Sat, 18 Aug 2007 12:36:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-07-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-07-2007&group=1&gblog=2 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[มองเธอด้วยความรัก ^^;]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-07-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=28-07-2007&group=1&gblog=2 Sat, 28 Jul 2007 12:35:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-04-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-04-2007&group=1&gblog=1 http://copperas.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเป็น เจ้าชายในนิยาย ซัก Blog เอิ๊กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-04-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=copperas&month=29-04-2007&group=1&gblog=1 Sun, 29 Apr 2007 22:39:01 +0700